บริการของเรา

งานปรับปรุงสถานีไฟฟ้า 115/22-3.3 kV. สถานีสูบน้ำฉะเชิงเทราและสถานีสูบน้ำบางปะกงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำจากแม่น้ำบางปะกง

  • 29.01.2567
  • 0 ครั้ง

- งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้า 115/11kV
- ติดตั้งหม้อแปลงฯขนาด 10/12.5MVA, Single bay
- ติดตั้งหม้อแปลงฯขนาด 6300kVA 22/3.3kV