บริการของเรา

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115/11kV. และสายส่ง 115 kV. สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะชุมชนแปรรูป(RDF) ขนาด 9.9 เมกะวัตต์

  • 29.01.2567
  • 0 ครั้ง

- งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ระบบแรงดันไฟฟ้า 115/11kV
- งานก่อสร้างสายส่ง ระบบแรงดันไฟฟ้า 115kV ความยาว 2 กม.
- ติดตั้งหม้อแปลงฯขนาด 12/15MVA, Single bay